ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขขี ศกศ.11 จ.นครราชสีมา
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
วันวิสาขบูชา
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
วันที่: 20/12/2018
อ่าน: 45
ร่วมต้อนรับคณะมูลนิธิเอสซีจี และรับมอบนวัตกรรมห้องเรียนเพื่อเด็กพิเศษ โครงการปันโอกาส วาดอนาคต ปีที่ 12
วันที่: 25/08/2018
อ่าน: 31
 นิเทศ กำกับ ติดตามให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานหน่วยบริการ
วันที่: 20/08/2018
อ่าน: 28
นิเทศ กำกับ ติดตามให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานหน่วยบริการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในพื้นที่ต่อไป
วันที่: 20/08/2018
อ่าน: 23
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11
วันที่: 12/08/2018
อ่าน: 19
รับคณะผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อน้องผู้พิการจาก นายสหพล กาญจนเวนิช รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา และคณะ อปพร.เทศบาลนครนครราชสีมาร่วมกับ อปพร.อำเภอปากช่อง
วันที่: 10/08/2018
อ่าน: 19

สื่อประชาสัมพันธ์

Embedded thumbnail for สรุปข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน
สรุปข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน
Embedded thumbnail for กีฬาอนุชน
กีฬาอนุชน
Embedded thumbnail for สรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม
สรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม
Embedded thumbnail for สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน
Embedded thumbnail for ท่องถิ่นแผ่นดินย่า อาชาบำบัด ตอน 1
ท่องถิ่นแผ่นดินย่า อาชาบำบัด ตอน 1
Embedded thumbnail for ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประกาศ

วันที่ เรื่อง
10/01/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานพิมพ์อักษรเบรลล์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)

ปฏิทินปฎิบัติงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
21/01/2019 - ตรวจสอบการรายงานผลโครงการการ/กิจกรรมแต่ละกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
24/01/2019 - ติดตามรายงานผลโครงการ/กิจกรรม แต่ละกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
25/01/2019 - ตรวจสอบการรายงานผลโครงการ/กิจกรรมแต่ละกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
30/01/2019 - ตรวจสอบการให้บริการนักเรียนประจำเดือนในระบบ SET กลุ่มบริหารงบประมาณ
30/01/2019 - ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงบประมาณ
01/02/2019 - ติดตามการเขียนโครงการ/กิจกรรม แต่ละกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
04/02/2019 - รายงานการให้บริการนักเรียนประจำเดือนในระบบ SET กลุ่มบริหารงบประมาณ
15/02/2019 - ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารงบประมาณ
20/02/2019 - ติดตามรายงานผลโครงการ/กิจกรรม แต่ละกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
21/02/2019 - ตรวจสอบการเขียนรายงานผลโครงการ/กิจกรรมแต่ละกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
26/02/2019 - ติดตาม ตรวจสอบการเขียนโครงการ/กิจกรรมจากผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ
28/02/2019 - ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงบประมาณ
28/02/2019 - ตรวจสอบการให้บริการนักเรียนประจำเดือนในระบบ SET กลุ่มบริหารงบประมาณ
04/03/2019 - ติดตามการเขียนโครงการ/กิจกรรม แต่ละกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
05/03/2019 - รายงานการให้บริการนักเรียนประจำเดือนในระบบ SET กลุ่มบริหารงบประมาณ
05/03/2019 - รายงานการให้บริการนักเรียนประจำเดือนในระบบ SET กลุ่มบริหารงบประมาณ
08/03/2019 - ตรวจสอบการเขียนโครงการ/กิจกรรม แต่ละกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
13/03/2019 - ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารงบประมาณ
15/03/2019 - ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารงบประมาณ
19/03/2019 - จัดทำเล่มบันทึกประจำเดือนให้กับบุคลากรใหม่ กลุ่มบริหารงบประมาณ