วันจักรี
สมัครเรียนออนไลน์
ประกาศรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562
ทรงพระเจริญ
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขขี ศกศ.11 จ.นครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสร้าความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันโควิด-19
วันที่: 08/04/2020
อ่าน: 32
นำคณะเจ้าหน้าที่จาก อบต.จอหอ เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
วันที่: 08/04/2020
อ่าน: 17
วันที่: 08/04/2020
อ่าน: 21
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"คืนรอยยิ้มให้แก่น้องผู้ด้อยโอกาส"
วันที่: 20/02/2020
อ่าน: 280
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ประชุมการเตรียมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต การจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)
วันที่: 14/02/2020
อ่าน: 299
ร่วมกิจกรรมงานบุญเปิดศูนย์ฯ "รวมดวงใจก้าวไปด้วยกัน"
วันที่: 13/02/2020
อ่าน: 340

สื่อประชาสัมพันธ์

Embedded thumbnail for สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
Embedded thumbnail for นำเสนอ ศกศ.11 จ.นม. สาขา/หน่วยบริการสีคิ้ว
นำเสนอ ศกศ.11 จ.นม. สาขา/หน่วยบริการสีคิ้ว
Embedded thumbnail for ต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.
ต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.
Embedded thumbnail for สรุปข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน
สรุปข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน
Embedded thumbnail for กีฬาอนุชน
กีฬาอนุชน
Embedded thumbnail for สรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม
สรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม

คลังความรู้ สำหรับผู้ปกครองนำไปฝึกบุตร-หลาน ขณะอยู่ที่บ้าน

ข่าวประกาศ

วันที่ เรื่อง
25/02/2020 ผลการใช้สมุดภาพสื่อสารฉบับคุณหนูพัฒนาทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (นายวรพล ธุลีจันทร์)
03/06/2019 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยของผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ)
03/06/2019 รายงานการบริหารการจัดการสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้รูปแบบกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ)
01/04/2019 การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน)
08/01/2019 การศึกษาการศึกษาความสามารถในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้านการหยิบจับสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่รับบริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการประทาย (นางมุกดา จ้อจันทึก)
01/01/2019 ผลการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีอายุ 0-7 ปี โดย การใช้กิจกรรมศิลปะบำบัด ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา (นายวรพล ธุลีจันทร์)
15/06/2018 การพัฒนาตนเองด้วยกิจกรรมการสัมผัสสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องการทางการเห็น ปีการศึกษา 2561 (นายฐาปนา คำสมัย)