ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขขี ศกศ.11 จ.นครราชสีมา
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
วันวิสาขบูชา
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
วันที่: 20/12/2018
อ่าน: 44
ร่วมต้อนรับคณะมูลนิธิเอสซีจี และรับมอบนวัตกรรมห้องเรียนเพื่อเด็กพิเศษ โครงการปันโอกาส วาดอนาคต ปีที่ 12
วันที่: 25/08/2018
อ่าน: 30
 นิเทศ กำกับ ติดตามให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานหน่วยบริการ
วันที่: 20/08/2018
อ่าน: 27
นิเทศ กำกับ ติดตามให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานหน่วยบริการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในพื้นที่ต่อไป
วันที่: 20/08/2018
อ่าน: 22
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11
วันที่: 12/08/2018
อ่าน: 18
รับคณะผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อน้องผู้พิการจาก นายสหพล กาญจนเวนิช รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา และคณะ อปพร.เทศบาลนครนครราชสีมาร่วมกับ อปพร.อำเภอปากช่อง
วันที่: 10/08/2018
อ่าน: 18

สื่อประชาสัมพันธ์

Embedded thumbnail for สรุปข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน
สรุปข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน
Embedded thumbnail for กีฬาอนุชน
กีฬาอนุชน
Embedded thumbnail for สรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม
สรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม
Embedded thumbnail for สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน
Embedded thumbnail for ท่องถิ่นแผ่นดินย่า อาชาบำบัด ตอน 1
ท่องถิ่นแผ่นดินย่า อาชาบำบัด ตอน 1
Embedded thumbnail for ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประกาศ

ปฏิทินปฎิบัติงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
20/03/2019 - ติดตามรายงานผลโครงการ/กิจกรรมแต่ละกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
26/03/2019 - ติดตาม ตรวจสอบการเขียนโครงการ/กิจกรรมจากผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ
28/03/2019 - ตรวจสอบการให้บริการนักเรียนประจำเดือนในระบบ SET กลุ่มบริหารงบประมาณ
02/04/2019 - ติดตามการเขียนโครงการ/กิจกรรมแต่ละกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
02/04/2019 - นิเทศติดตามการดำเนินงานกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงบประมาณ
03/04/2019 - รายงานการส่งแบบบันทึกประจำเดือน กลุ่มบริหารงบประมาณ
05/04/2019 - รายงานการให้บริการนักเรียนประจำเดือนในระบบ SET กลุ่มบริหารงบประมาณ
09/04/2019 - ตรวจสอบการเขียนโครงการ/กิจกรรมแต่ละกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
12/04/2019 - ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศในระบบ SET กลุ่มบริหารงบประมาณ
17/04/2019 - ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารงบประมาณ
30/05/2019 - ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงบประมาณ