You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมกรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันที่: 27/02/2018
อ่าน: 113
ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เข้าศึกษาดูงาน
วันที่: 22/02/2018
อ่าน: 305
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมาและคณะ ร่วมต้อนรับ นางสำอางค์ รัตนเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลางเข้าคณะศึกษาดูงาน ณ หน่วยบริการสีคิ้ว
วันที่: 22/02/2018
อ่าน: 223
เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธานตัดหวายลูกนิมิตร
วันที่: 18/02/2018
อ่าน: 234
ผู้ใหญ่ใจดี คุณปรียาภา และครอบครัว นำขนมและสิ่งของที่จำเป็น มาบริจาคให้กับเด็กๆ
วันที่: 18/02/2018
อ่าน: 131
บุคลากรหน่วยบริการแก้งสนามนาง ร่วมจัดนิทรรศการเปิดงานเทศกาลดอกจานบานที่ อำเภอแก้งสนามนาง ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่: 17/02/2018
อ่าน: 152
ชาวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ ๑๑ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาวัดสมานมิตร
วันที่: 15/02/2018
อ่าน: 149
https://web.facebook.com/profile.php?id=100015859630564&lst=100015859630564%3A100015859630564%3A1518614161&sk=photos
วันที่: 14/02/2018
อ่าน: 232
ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และการนำเสนอสรุปผลการศึกษาดูงานผู้นำผู้บริหาร สังกัด สศศ.
วันที่: 09/02/2018
อ่าน: 139
ต้อนรับ ดร.สุดา  สุขอ่ำ ผอ.สศศ. ผู้บริหารประธานกลุ่มสถานศึกษาฯและประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ สังกัด สศศ. และสื่อมวลชน ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
วันที่: 09/02/2018
อ่าน: 1,109