You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและผู้ดูแล
วันที่: 07/07/2018
อ่าน: 352
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ประจำปี 2561
วันที่: 04/07/2018
อ่าน: 420
สวดมนต์อธิษฐานให้ทีมหมูป่าอะคาเดมี ปลอดภัย
วันที่: 02/07/2018
อ่าน: 235
กิจกรรมพุธหรรษาและกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย
วันที่: 29/06/2018
อ่าน: 334
กิจกรรมสมาธิบำบัดเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ
วันที่: 28/06/2018
อ่าน: 1,581
มีผู้ใหญ่ใจดี คุณจินตนา ญาติปราโมทย์ และคณะเพื่อนๆ ได้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงเด็กๆ
วันที่: 08/05/2018
อ่าน: 243
ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนเอกชน
วันที่: 08/05/2018
อ่าน: 173
ร่วมฟังปาฐกถาแสดงธรรมเทศนา “ชีวิตกับการทำงาน”
วันที่: 28/04/2018
อ่าน: 111
กิจกรรมเปิดศูนย์ฯ เขตฯ 11 หน่วยบริการสูงเนิน
วันที่: 28/04/2018
อ่าน: 188
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมกำกับดูแลและอำนวยการร้านกาชาด เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2561
วันที่: 01/04/2018
อ่าน: 121