You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
วันที่: 28/01/2019
อ่าน: 53
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
วันที่: 20/12/2018
อ่าน: 304
ร่วมต้อนรับคณะมูลนิธิเอสซีจี และรับมอบนวัตกรรมห้องเรียนเพื่อเด็กพิเศษ โครงการปันโอกาส วาดอนาคต ปีที่ 12
วันที่: 25/08/2018
อ่าน: 147
 นิเทศ กำกับ ติดตามให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานหน่วยบริการ
วันที่: 20/08/2018
อ่าน: 119
นิเทศ กำกับ ติดตามให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานหน่วยบริการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในพื้นที่ต่อไป
วันที่: 20/08/2018
อ่าน: 242
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11
วันที่: 12/08/2018
อ่าน: 131
รับคณะผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อน้องผู้พิการจาก นายสหพล กาญจนเวนิช รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา และคณะ อปพร.เทศบาลนครนครราชสีมาร่วมกับ อปพร.อำเภอปากช่อง
วันที่: 10/08/2018
อ่าน: 116
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
วันที่: 10/08/2018
อ่าน: 88
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดย ดร.แสงเพชร เจริญราษฎร์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันที่: 07/08/2018
อ่าน: 245
กิจกรรมฟังการบรรยายธรรมการทำงานเป็นทีม การสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
วันที่: 07/08/2018
อ่าน: 195