You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลภายใต้งาน KORAT BLIND MUSIC BEYOND FRONTIER 2019
วันที่: 28/03/2019
อ่าน: 580
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเจ้าหน้าที่บุคลากรกลุ่มเครือข่ายวิชาการและยาเสพติด
วันที่: 28/03/2019
อ่าน: 57
ผอ.ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สศศ.
วันที่: 25/03/2019
อ่าน: 104
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาต่ออาชีพและสังคม ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่: 21/03/2019
อ่าน: 273
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ต้อนรับ น.อ.หญิง พันธ์นิดา ณ ลำปาง รองเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ และคณะ
วันที่: 20/03/2019
อ่าน: 276
ผอ.ศกศ.11 จ.นครราชสีมา  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยรับตรวจราชการ การติดตามผลการจัดการศึกษา
วันที่: 15/03/2019
อ่าน: 74
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
วันที่: 14/03/2019
อ่าน: 78
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ ประจำปี 2562
วันที่: 04/03/2019
อ่าน: 147
ผอ.ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมการประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่: 27/02/2019
อ่าน: 246
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ต้อนรับ นาวาอากาศเอกจักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน 1และคณะฯ
วันที่: 26/02/2019
อ่าน: 142