You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติหน้าพระฉายาลักษณ์และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่: 03/04/2019
อ่าน: 504
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=126669658477496&id=100034033860157
วันที่: 02/04/2019
อ่าน: 194
ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562
วันที่: 31/03/2019
อ่าน: 483
ต้อนรับพี่ๆกลุ่ม "SHARE" ปี2 ที่นำปัจจัยพื้นฐานมาให้เด็กๆ
วันที่: 30/03/2019
อ่าน: 92
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมการประชุมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11
วันที่: 30/03/2019
อ่าน: 590
จัดกิจกรรมศูนย์ฯ เขต 11 สุขสันฅ์ วันสงกรานต์ไทย ประจำปี 2562
วันที่: 29/03/2019
อ่าน: 61
นำเสนอผลงานประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับชาติ OBEC AWARDS ประจำปี 2561
วันที่: 28/03/2019
อ่าน: 87
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลภายใต้งาน KORAT BLIND MUSIC BEYOND FRONTIER 2019
วันที่: 28/03/2019
อ่าน: 339
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเจ้าหน้าที่บุคลากรกลุ่มเครือข่ายวิชาการและยาเสพติด
วันที่: 28/03/2019
อ่าน: 35
ผอ.ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สศศ.
วันที่: 25/03/2019
อ่าน: 43