You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมศูนย์ฯ เขตฯ 11 จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือน เมษายน 2560
วันที่: 03/04/2017
อ่าน: 88
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
วันที่: 31/03/2017
อ่าน: 259
ดร.ทวีทรัพย์ นามเกียรติ รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร เข่าร่วมสัมนาโครงการนักกีฬาอนุสเปเชียลโอลิมปิกไทย  23-24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี
วันที่: 23/03/2017
อ่าน: 92
 22 มี.ค. 60 นายรังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เขตฯ 11 ร่วมประชุม”สภากาแฟ” แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่: 22/03/2017
อ่าน: 73
กิจกรรมศิลปบำบัด
วันที่: 20/03/2017
อ่าน: 106
คณะครูบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเขต 5 ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาอัจริยภาพ 6 Q ปีที่ 2 สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
วันที่: 18/03/2017
อ่าน: 90
ผอ.ศกศ.11 นม. ให้การต้อนรับ Mr.Eddie พร้อมครอบครัว ในการเลี้ยงอาหารกลางกันแก่เด็กพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
วันที่: 14/03/2017
อ่าน: 99
รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะชมรมแม่บ้าน ร.23 พัน.1 เยี่ยมเยียนกำลังพลครอบครัวที่มีบุตรที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
วันที่: 02/02/2017
อ่าน: 129
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 ภายใต้การพัฒนาทางการศึกษาประเทศไทย 4.0
วันที่:
อ่าน: 138
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์องค์กร (SWOT)
วันที่:
อ่าน: 144