You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร
วันที่: 30/01/2018
อ่าน: 206
บุคลากรหน่วยบริการด่านขุนทด ร่วมกับ ปลัดตำบลกุดพิมาน, ผอ.รพสต.กุดพิมาน นักสังคมสงเคราะห์ ,นักพัฒนาชุมชนและ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กพิการรายใหม่
วันที่: 29/01/2018
อ่าน: 215
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้มาและอาชาบำบัด”  โครงการอาชาบำบัดพัฒนาเด็กพิเศษ รุ่นที่ ๓
วันที่: 29/01/2018
อ่าน: 275
การแข่นขันกีฬาหน่วยงานส่วนราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น และเอกชน ของจังหวัดนครราชสีมา “โคราชเกมส์” ครั้งที่ ๓
วันที่: 25/01/2018
อ่าน: 165
โครงการสานพลัง สร้างฝันเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ
วันที่: 23/01/2018
อ่าน: 308
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
วันที่: 17/01/2018
อ่าน: 418
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษานิทรรศการพระเมรุมาศ และพระบรมมหาราชวัง
วันที่: 22/11/2017
อ่าน: 246
ผอ.ศกศ.11 นม.และคณะครู บุคลากร ร่วมรับมอบ โครงการรั้วล้อมรักสนามกระตุ้นประสาทสัมผัสสำหรับเด็กพิการ
วันที่: 20/09/2017
อ่าน: 201
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี2560
วันที่: 01/08/2017
อ่าน: 124
คณะตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลและฟุตซอลล์ชายบกพร่องทางการได้ยิน เข้ามอบกระเช้าขอบคุณ ผอ.ศกศ.11 นม.
วันที่: 17/07/2017
อ่าน: 110