You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ต้อนรับ นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผอ.ศกศ.ปัตตานี และคณะฯ เข้าศึกษาดูงาน
วันที่: 10/04/2019
อ่าน: 479
ร่วมถวายพระราชสักการะ(พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในงาน
วันที่: 06/04/2019
อ่าน: 119
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
วันที่: 04/04/2019
อ่าน: 417
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ
วันที่: 03/04/2019
อ่าน: 225
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติหน้าพระฉายาลักษณ์และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่: 03/04/2019
อ่าน: 315
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=126669658477496&id=100034033860157
วันที่: 02/04/2019
อ่าน: 142
ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562
วันที่: 31/03/2019
อ่าน: 288
ต้อนรับพี่ๆกลุ่ม "SHARE" ปี2 ที่นำปัจจัยพื้นฐานมาให้เด็กๆ
วันที่: 30/03/2019
อ่าน: 75
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมการประชุมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11
วันที่: 30/03/2019
อ่าน: 391
จัดกิจกรรมศูนย์ฯ เขต 11 สุขสันฅ์ วันสงกรานต์ไทย ประจำปี 2562
วันที่: 29/03/2019
อ่าน: 51