You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
วันที่: 02/02/2019
อ่าน: 24
เข้าร่วมกิจกรรม "สานพลังสร้างเครือข่ายสำหรับบุตรที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ " ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
วันที่: 31/01/2019
อ่าน: 21
ร่วมประชุมกรมการ หน.ส่วนราชการ จ.นม.
วันที่: 31/01/2019
อ่าน: 18
ต้อนรับ พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และคณะฯ
วันที่: 31/01/2019
อ่าน: 23
ต้อนรับ พล.ต.ต. ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตรวจคนเข้าเมือง 4 พร้อมด้วยตรวจคนเข้าเมือง จ.นครราชสีมา
วันที่: 29/01/2019
อ่าน: 15
เข้าชมเมรุลอยชั่วคราวนกหัสดีลิงค์ ณ พุทธณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น
วันที่: 28/01/2019
อ่าน: 18
เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
วันที่: 28/01/2019
อ่าน: 19
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
วันที่: 20/12/2018
อ่าน: 156
ร่วมต้อนรับคณะมูลนิธิเอสซีจี และรับมอบนวัตกรรมห้องเรียนเพื่อเด็กพิเศษ โครงการปันโอกาส วาดอนาคต ปีที่ 12
วันที่: 25/08/2018
อ่าน: 90
 นิเทศ กำกับ ติดตามให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานหน่วยบริการ
วันที่: 20/08/2018
อ่าน: 53