You are here

นำเสนอ ศกศ.11 จ.นม. สาขา/หน่วยบริการสีคิ้ว

นำเสนอ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา สาขา/หน่วยบริการสีคิ้ว ติดต่อ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 214 ม.2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 โทรศัพท์: 044952078 มือถือ: 0817907400 โทรสาร: 044-952041 Email: koratsped-11@hotmail.com