You are here

ต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.

ในวันที่ 20 ก.พ. 63 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"คืนรอยยิ้มให้แก่น้องผู้ด้อยโอกาส" โดย สภาทนายความ จ.สีคิ้ว ร่วมกับ ศกศ.11 นม. ซึ่งในกิจกรรมมีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 43 ทุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมชมนิทรรศการการให้บริการเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยมีนายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว เป็นตัวแทน ผวจ.นม. หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์ฯ เขตฯ 11 จ.นครราชสีมา สาขา/หน่วยบริการสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา