You are here

การป้องกันไวรัสCOVID-19 (ภาษามือ)

มารู้จัก ไวรัส COVID-19 หรือที่เราคุ้นกันในเชื่อเดิมว่า ไวรัสโคโรนา โรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิต แต่ครั้งนี้ศูนย์อนามัยที่ 9 ได้เล็งเห็นถึงเด็กกลุ่มพิเศษ ที่ควรได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวการดูแลตนเอง จึงได้จัดทำวีดิทัศน์ภาษามือ เพียงหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถให้เด็กพิเศษกลุ่มนี้ได้มีโอกาสเข้าใจ รับรู้เกี่ยวกับ COVID-19 ได้มากขึ้น และขอขอบพระคุณภาพประกอบต่างๆจากหลายๆช่องทาง ที่เอื้อเฟื้อ หวังเพียงให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันให้เด็กพิเศษกลุ่มนี้ได้ดูแลตนเองต่อไป

โดย: กรมอนามัย โคราช