You are here

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานพิมพ์อักษรเบรลล์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานพิมพ์อักษรเบรลล์

ประเภท: 
สมัครงาน