You are here

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสร้าความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันโควิด-19

ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสร้าความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันโควิด-19

8 เม.ย. 63 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสร้าความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันโควิด-19 ณ หน้าอาคารสิริวิทยาทร ศูนย์ฯ เขตฯ 11 จ.นครราชสีมา

วันที่: 
8 April 2020
ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสร้าความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันโควิด-19
ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสร้าความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันโควิด-19
ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสร้าความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันโควิด-19
ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสร้าความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันโควิด-19
ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสร้าความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันโควิด-19
ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสร้าความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันโควิด-19
ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสร้าความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันโควิด-19
ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสร้าความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันโควิด-19
ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสร้าความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันโควิด-19
ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสร้าความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันโควิด-19