You are here

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยให้เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เทอมินอล​ 21

ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยให้เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เทอมินอล​ 21

11 ก.พ. 63 ผู้บริหารฯ คณะครู​ บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ศกศ. เขตฯ 11 จ.นครราชสีมา ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยให้เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เทอมินอล​ 21​ ณ​ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่: 
11 February 2020
ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยให้เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เทอมินอล​ 21
ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยให้เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เทอมินอล​ 21
ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยให้เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เทอมินอล​ 21