You are here

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา เข้าชมเมรุลอยชั่วคราวนกหัสดีลิงค์ ณ พุทธณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น

เข้าชมเมรุลอยชั่วคราวนกหัสดีลิงค์ ณ พุทธณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น

วันที่ 28 ม.ค. 62 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ครูบุคลากร เข้าชมเมรุลอยชั่วคราวนกหัสดีลิงค์ ณ พุทธณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น และร่วมวางดอกไม้จันทน์พระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่: 
28 January 2019
เข้าชมเมรุลอยชั่วคราวนกหัสดีลิงค์ ณ พุทธณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น
เข้าชมเมรุลอยชั่วคราวนกหัสดีลิงค์ ณ พุทธณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น
เข้าชมเมรุลอยชั่วคราวนกหัสดีลิงค์ ณ พุทธณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น
เข้าชมเมรุลอยชั่วคราวนกหัสดีลิงค์ ณ พุทธณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น
เข้าชมเมรุลอยชั่วคราวนกหัสดีลิงค์ ณ พุทธณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น
เข้าชมเมรุลอยชั่วคราวนกหัสดีลิงค์ ณ พุทธณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น
เข้าชมเมรุลอยชั่วคราวนกหัสดีลิงค์ ณ พุทธณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น