You are here

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มรภ.นครราชสีมา

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มรภ.นครราชสีมา

11 ต.ค. 2563 คณะครูบุคลากร ศกศ.11 นม. ร่วมแสดงความยินดีแด่ ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ. 11 นม. ในโอกาสการซ้อมใหญ่การรับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารหารการศึกษา ณ อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่: 
11 October 2020
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มรภ.นครราชสีมา
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มรภ.นครราชสีมา
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มรภ.นครราชสีมา
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มรภ.นครราชสีมา
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มรภ.นครราชสีมา
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มรภ.นครราชสีมา
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มรภ.นครราชสีมา
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มรภ.นครราชสีมา
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มรภ.นครราชสีมา
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มรภ.นครราชสีมา
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มรภ.นครราชสีมา
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มรภ.นครราชสีมา
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มรภ.นครราชสีมา