You are here

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมนิเทศการปฏิบัติงานและเปลี่ยนเรียนรู้

8 เม.ย. 63 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 นม. พร้อมด้วยกรรมการบริหาร หน.เขตหน่วยบริการ ร่วมนิเทศการปฏิบัติงานและเปลี่ยนเรียนรู้และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใหม่ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ(จ้างเหมาบริการ) ของหน่วยบริการ ณ ห้องประชุมสุรนารี ศูนย์ฯ เขตฯ 11 จ.นครราชสีมา

วันที่: 
8 April 2020
ร่วมนิเทศการปฏิบัติงานและเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมนิเทศการปฏิบัติงานและเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมนิเทศการปฏิบัติงานและเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมนิเทศการปฏิบัติงานและเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมนิเทศการปฏิบัติงานและเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมนิเทศการปฏิบัติงานและเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมนิเทศการปฏิบัติงานและเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมนิเทศการปฏิบัติงานและเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมนิเทศการปฏิบัติงานและเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมนิเทศการปฏิบัติงานและเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมนิเทศการปฏิบัติงานและเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมนิเทศการปฏิบัติงานและเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมนิเทศการปฏิบัติงานและเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมนิเทศการปฏิบัติงานและเปลี่ยนเรียนรู้