You are here

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมการประชุมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมการประชุมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11

     ในวันที่ 30 มี.ค. 62 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 พร้อมด้วยคณะบริหาร เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 โดยมีท่านผู้อำนวยการวิมาลา รักพรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่: 
30 March 2019
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมการประชุมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมการประชุมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมการประชุมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมการประชุมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมการประชุมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมการประชุมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมการประชุมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมการประชุมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11