You are here

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ต้อนรับ พล.ต.ต. ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตรวจคนเข้าเมือง 4 พร้อมด้วยตรวจคนเข้าเมือง จ.นครราชสีมา

ต้อนรับ พล.ต.ต. ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตรวจคนเข้าเมือง 4 พร้อมด้วยตรวจคนเข้าเมือง จ.นครราชสีมา

วันที่ 29 ม.ค. 62 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ครูบุคลากร ให้การต้อนรับ พล.ต.ต. ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตรวจคนเข้าเมือง 4 พร้อมด้วยตรวจคนเข้าเมือง จ.นครราชสีมา ในการเข้าดูพื้นที่ด้านอาคารสถานที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ โดยมีตำรวจตรวจคนเข้าเมือง คณะครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์ฯ เขตฯ 11 ร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน ในวันที่ 2 ก.พ. 62 ณ ศูนย์ฯ เขตฯ 11 จ.นครราชสีมา

วันที่: 
29 January 2019
ต้อนรับ พล.ต.ต. ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตรวจคนเข้าเมือง 4 พร้อมด้วยตรวจคนเข้าเมือง จ.นครราชสีมา
ต้อนรับ พล.ต.ต. ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตรวจคนเข้าเมือง 4 พร้อมด้วยตรวจคนเข้าเมือง จ.นครราชสีมา
ต้อนรับ พล.ต.ต. ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตรวจคนเข้าเมือง 4 พร้อมด้วยตรวจคนเข้าเมือง จ.นครราชสีมา
ต้อนรับ พล.ต.ต. ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตรวจคนเข้าเมือง 4 พร้อมด้วยตรวจคนเข้าเมือง จ.นครราชสีมา