You are here

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 2 ก.พ. 62 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ครูบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกับ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 โดยตรวจคนเข้าเมือง จ.นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปลูกฝังความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจสาธารณะ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สตม. ได้รับมอบหมายจาก ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน ณ ศูนย์ฯ เขตฯ 11 จ.นครราชสีมาว

วันที่: 
2 February 2019
จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"