You are here

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ

     ในวันที่ 4 เม.ย. 62 ดร.รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.11 พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ และแสดงความยินดี ขรก.ครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งครูบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งใหม่และตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมี นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี อดีต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และที่ปรีกษานายก อบจ.นม. เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วย นายชัยพร ภูผารัตน์ ประธาน คกก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์ฯ ผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร ครูบุคลากร จาก ศกศ.ปราจีนบุรี ศกศ.บุรีรัมย์ และ ศกศ.หนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โดมเอนกประสงค์ ศูนย์ฯ เขตฯ 11

วันที่: 
4 April 2019
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจครูบุคลากรศูนย์ฯ