You are here

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา

       ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.รังสิสวุฒิ   สุวรรณ์โรจน  ร่วมกิจกรรมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หารือข้อราชการและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โดยมี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมวีวัน ๓ โรงแรมวีวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันที่: 
21 March 2018
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา