You are here

ผู้ใหญ่ใจดี คุณพจษ์ เพ็ชรรักษา พร้อมครอบครัว นำอาหาร ขนม และน้ำแข็งใส มาเลี้ยงเด็กๆนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑

ผู้ใหญ่ใจดี คุณพจษ์ เพ็ชรรักษา พร้อมครอบครัว  นำอาหาร ขนม และน้ำแข็งใส มาเลี้ยงเด็กๆนักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑

       ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้ใหญ่ใจดี คุณพจษ์ เพ็ชรรักษา พร้อมครอบครัว  นำอาหาร ขนม และน้ำแข็งใส มาเลี้ยงเด็กๆนักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่: 
25 March 2018
ผู้ใหญ่ใจดี คุณพจษ์ เพ็ชรรักษา พร้อมครอบครัว  นำอาหาร ขนม และน้ำแข็งใส มาเลี้ยงเด็กๆนักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑
ผู้ใหญ่ใจดี คุณพจษ์ เพ็ชรรักษา พร้อมครอบครัว  นำอาหาร ขนม และน้ำแข็งใส มาเลี้ยงเด็กๆนักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑
ผู้ใหญ่ใจดี คุณพจษ์ เพ็ชรรักษา พร้อมครอบครัว  นำอาหาร ขนม และน้ำแข็งใส มาเลี้ยงเด็กๆนักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑
ผู้ใหญ่ใจดี คุณพจษ์ เพ็ชรรักษา พร้อมครอบครัว  นำอาหาร ขนม และน้ำแข็งใส มาเลี้ยงเด็กๆนักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑