You are here

ดร.รังสิสวุฒิ  สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.๑๑ ร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑

ดร.รังสิสวุฒิ  สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.๑๑ ร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑

       ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.รังสิสวุฒิ  สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.๑๑ ร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑  โดยมีผู้มีเกียรติ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการแสดงวัฒนธรรมของชาวโคราชและคัดเลือกตัวแทนสาวงามของจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ต่อไป ณ เอ็มซีซีฮอลล์  เดอะมอลล์นครราชสีมา

วันที่: 
18 March 2018
ดร.รังสิสวุฒิ  สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.๑๑ ร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑
ดร.รังสิสวุฒิ  สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.๑๑ ร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑
ดร.รังสิสวุฒิ  สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.๑๑ ร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑
ดร.รังสิสวุฒิ  สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.๑๑ ร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑
ดร.รังสิสวุฒิ  สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.๑๑ ร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑
ดร.รังสิสวุฒิ  สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.๑๑ ร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑
ดร.รังสิสวุฒิ  สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.๑๑ ร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑
ดร.รังสิสวุฒิ  สุวรรณ์โรจน ผอ.ศกศ.๑๑ ร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์กิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๑