ประกาศรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562
ทรงพระเจริญ
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขขี ศกศ.11 จ.นครราชสีมา
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"คืนรอยยิ้มให้แก่น้องผู้ด้อยโอกาส"
วันที่: 20/02/2020
อ่าน: 75
ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ประชุมการเตรียมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต การจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)
วันที่: 14/02/2020
อ่าน: 98
ร่วมกิจกรรมงานบุญเปิดศูนย์ฯ "รวมดวงใจก้าวไปด้วยกัน"
วันที่: 13/02/2020
อ่าน: 116
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ" ใว้อาลัยกับผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ ร่วมทำความสะอาดใหญ่ ฯลฯ Big Cleaning Day ณ ห้างสรรพสินค้า Terminal 21
วันที่: 12/02/2020
อ่าน: 29
 ผอ.ศกศ.11 จ.นครราชสีมา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยรับตรวจราชการ
วันที่: 11/02/2020
อ่าน: 70
ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยให้เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เทอมินอล​ 21
วันที่: 11/02/2020
อ่าน: 62

สื่อประชาสัมพันธ์

Embedded thumbnail for นำเสนอ ศกศ.11 จ.นม. สาขา/หน่วยบริการสีคิ้ว
นำเสนอ ศกศ.11 จ.นม. สาขา/หน่วยบริการสีคิ้ว
Embedded thumbnail for ต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.
ต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ.
Embedded thumbnail for สรุปข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน
สรุปข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน
Embedded thumbnail for กีฬาอนุชน
กีฬาอนุชน
Embedded thumbnail for สรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม
สรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม
Embedded thumbnail for สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน

ข่าวประกาศ

วันที่ เรื่อง
01/07/2019 ประกาศรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562
03/06/2019 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยของผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
03/06/2019 รายงานการบริหารการจัดการสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้รูปแบบกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
01/04/2019 การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
08/01/2019 การศึกษาการศึกษาความสามารถในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้านการหยิบจับสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่รับบริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการประทาย
01/01/2019 ผลการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีอายุ 0-7 ปี โดย การใช้กิจกรรมศิลปะบำบัด ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
03/11/2018 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับผลการพิจารณาทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
02/08/2018 ประกาศรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561
15/06/2018 การพัฒนาตนเองด้วยกิจกรรมการสัมผัสสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องการทางการเห็น ปีการศึกษา 2561
วันที่ เรื่อง
10/01/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานพิมพ์อักษรเบรลล์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)