ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่สุขสันต์วันเด็กสุขขี ศกศ.11 จ.นครราชสีมา
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
วันวิสาขบูชา
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
วันที่: 02/02/2019
อ่าน: 24
เข้าร่วมกิจกรรม "สานพลังสร้างเครือข่ายสำหรับบุตรที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ " ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
วันที่: 31/01/2019
อ่าน: 21
ร่วมประชุมกรมการ หน.ส่วนราชการ จ.นม.
วันที่: 31/01/2019
อ่าน: 18
ต้อนรับ พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และคณะฯ
วันที่: 31/01/2019
อ่าน: 23
ต้อนรับ พล.ต.ต. ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตรวจคนเข้าเมือง 4 พร้อมด้วยตรวจคนเข้าเมือง จ.นครราชสีมา
วันที่: 29/01/2019
อ่าน: 15
เข้าชมเมรุลอยชั่วคราวนกหัสดีลิงค์ ณ พุทธณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น
วันที่: 28/01/2019
อ่าน: 18

สื่อประชาสัมพันธ์

Embedded thumbnail for สรุปข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน
สรุปข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน
Embedded thumbnail for กีฬาอนุชน
กีฬาอนุชน
Embedded thumbnail for สรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม
สรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม
Embedded thumbnail for สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน
Embedded thumbnail for ท่องถิ่นแผ่นดินย่า อาชาบำบัด ตอน 1
ท่องถิ่นแผ่นดินย่า อาชาบำบัด ตอน 1
Embedded thumbnail for ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประกาศ

วันที่ เรื่อง
08/01/2019 การศึกษาการศึกษาความสามารถในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้านการหยิบจับสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่รับบริการภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการประทาย
01/01/2019 ผลการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีอายุ 0-7 ปี โดย การใช้กิจกรรมศิลปะบำบัด ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
03/11/2018 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับผลการพิจารณาทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
02/08/2018 ประกาศรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561
15/06/2018 การพัฒนาตนเองด้วยกิจกรรมการสัมผัสสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องการทางการเห็น ปีการศึกษา 2561
วันที่ เรื่อง
10/01/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานพิมพ์อักษรเบรลล์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)

ปฏิทินปฎิบัติงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
20/03/2019 - ติดตามรายงานผลโครงการ/กิจกรรมแต่ละกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
26/03/2019 - ติดตาม ตรวจสอบการเขียนโครงการ/กิจกรรมจากผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ
28/03/2019 - ตรวจสอบการให้บริการนักเรียนประจำเดือนในระบบ SET กลุ่มบริหารงบประมาณ
02/04/2019 - ติดตามการเขียนโครงการ/กิจกรรมแต่ละกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
02/04/2019 - นิเทศติดตามการดำเนินงานกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารงบประมาณ
03/04/2019 - รายงานการส่งแบบบันทึกประจำเดือน กลุ่มบริหารงบประมาณ
05/04/2019 - รายงานการให้บริการนักเรียนประจำเดือนในระบบ SET กลุ่มบริหารงบประมาณ
09/04/2019 - ตรวจสอบการเขียนโครงการ/กิจกรรมแต่ละกลุ่มงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
12/04/2019 - ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศในระบบ SET กลุ่มบริหารงบประมาณ
17/04/2019 - ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารงบประมาณ
30/05/2019 - ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงบประมาณ